Tvorivá dielňa

"Je priestor fantázie, ktorý nemá hranice. Ak k tomu pridáme dieťa tak je to priestor bezhraničnej fantázie, zážitkov, radosti a jedinečných umeleckých diel. Naša tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti, pričom ju práve činnosťou tvorivých dielní môžeme neustále rozvíjať. V našej tvorivej dielni sme pripravení rozvíjať výtvarnú tvorivosť vášho dieťaťa."

Tvorivá dielňa má veľký vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa práve z dôvodu, že pri činnostiach tvorivej dielne sa:

rozvíja jeho myslenie

rozvíja jeho svet poznania nových vecí

získavajú vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými pracuje

rozvíja jeho estetické cítenie

rozvíja predstavivosť, fantázia a v neposlednom rade trpezlivosť

rozvíja radosť z vlastnej tvorby

rozvíja značný rozvoj jemnej motoriky hlavne u malých detí

Aktivity tvorivých dielní sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom priestorovej tvorby.

 

Formou výtvarných hier vieme deťom odovzdať základné poznatky o rôznych priestorových výtvarných technikách. Prispievame tak k rozvoju fantázie a prostredníctvom vyrobených predmetov vyvoláme u detí radosť z vlastnej tvorby.

Program

Výroba mozaiky

Maľovanie bez štetcov -Finger painting

Tlač - Výroba pečiatok

Mandaly

Chrobáčiky z kamienkov - maľba na kameň

Fúkanie farieb

Vianočne mini stromčeky zo šišiek

Autoportrét - zvýraznenie jedného detailu (tuš)

Tieňové divadlo

Vianočné pozdravy

Maľba slnečnice s bublinkovou fóliou

Kreslenie hudby

Servítková technika

Koláž

Pop Art

Mesto s nočnou oblohou ( fixka + vodové farby)

 Mačky z recyklovaného papiera

rozvíja jeho myslenie

rozvíja jeho svet poznania nových vecí

získavajú vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými pracuje

rozvíja jeho estetické cítenie

rozvíja predstavivosť, fantázia a v neposlednom rade trpezlivosť

rozvíja radosť z vlastnej tvorby

rozvíja značný rozvoj jemnej motoriky hlavne u malých detí